Dagbesteding

Folder Motozorg 02

een professionele motorfietswerkplaats

Voor mensen met een psychische of ver­standelijke beperking biedt motozorg een veili­ge en beschermde omge­ving met uitdagende en afwisselende activiteiten. Sleutelen aan motorfiet­sen, mee bouwen aan opdrachten voor klanten (custom bikes en cafera­cers), klanten helpen in de winkel en bijv. licht administratief werk: er is voor veel mensen iets mogelijk. Regelmatig worden er excursies georganiseerd naar motor evenementen, bedrij­ven, tentoonstellingen e.d. Er is een duidelijke dag en week­structuur, er zijn kundige (mbo en hbo opgeleide) begelei­ders en er is een gedragswetenschapper die mee kijkt en adviseert. Motozorg is voor klanten van buiten de stad goed bereikbaar, 5 minuten fietsen van het station. Een dagdeel mee lopen is altijd mogelijk.