Arbeidstraining

Folder Motozorg 01

werken aan motorfietsen: werken aan beroepsvaardigheden

Jongeren en jong volwassenen met een beperking hebben het vaak moeilijker om hun opleiding af te ma­ken, stageplaatsen te vinden en moeite met theoretisch onderwijs. Motozorg biedt een beschermde en ontwikke­lingsgerichte plek om beroepsvaardig­heden te leren. Dingen als op tijd ko­men, goed met gereedschappen om­gaan, sociale vaardigheden en al die andere dingen die nodig zijn om je op­leiding af te maken en bij een baas te kunnen werken. Motozorg biedt plaats aan jongeren van praktijkonderwijs, cluster 4 onderwijs en MBO. Er wordt gewerkt in een 4 fasensysteem aan individuele doelen en werkpunten, volgens een zorgplan onder verantwoorde­lijkheid van een gedrags-wetenschapper. Arbeidstrai­ning kan op zichzelf staan maar ook ingezet worden als begeleide stageplaats gekoppeld aan een be­roepsopleiding.